Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

Disable Driver Compatibility Warning (LOCAL GROUP POLICY EDITOR)

 Run CMD gpedit.msc

USER CONFIGURATION > ADMINISTRATIVE TEMPLATES > SYSTEM > DRIVER INSTALLATION

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐƯỢC XEM NHIỀU