Hiển thị các bài đăng có nhãn Windows Update. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Windows Update. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

How to Permanently Disable Windows Update?

  1. Launch Regedit 
  2. Navigate to Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost 
  3. Open the netsvcs key. 
  4. Remove wuauserv and UsoSvc 
  5. Restart the workstation.

ĐƯỢC XEM NHIỀU